Informació CFGS Integració Social DUAL

CFGS Integració Social

Tècnic o tècnica superior en integració social

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Durada dels estudis

 • 2.000 hores (2 cursos lectius)
 • 617 repartides entre el centre educatiu i en DUAL
 • 383 en un centre de treball.

Què estudiaràs?

 • Context de la intervenció social
 • Inserció sociolaboral
 • Atenció a les unitats de convivència
 • Mediació comunitària
 • Suport a la intervenció educativa
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Metodologia de la intervenció social
 • Primers auxilis
 • Habilitats socials
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’integració social
 • Formació en centres de treball

De què treballaràs?

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d’integració social
 • Educador/a d’educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Estudis universitaris als quals pots accedir 

A qualsevol estudi universitari oficial de grau.