AMPA

L’associació de mares i pares de l’institut té per objectiu vetllar pel bon funcio-nament del centre educatiu i pels interessos dels seus alumnes, els nostres fills.
Un any més, l’AMPA agraeix la col·laboració de tots els pares que s’han fet socis d’aquesta associació tenint en compte la situació econòmica actual. Re-cordem que l’AMPA inverteix la totalitat de les aportacions dels seus socis en la millora i manteniment del centre, així com en aspectes que enriqueixen la qualitat de l’ensenyament i l’educació.
Un dels objectius de l’associació per aquest curs és continuar fomentant la reutilització/reciclatge de llibres per propiciar el valor de respecte pel medi ambient i, també, la reducció de les despeses de les famílies en material esco-lar. És per això que tenim intenció de continuar amb la campanya encetada el curs passat d’intercanvi-mercat de llibres, la qual es portarà a terme a final de curs.
També volem continuar incidint en mantenir una comunicació i unes relaci-ons entre professorat, alumnat i pares el més fluïdes possible, aspecte bàsic que ens afavoreix a tots. Així podem crear o millorar la il·lusió dels nostres fills per la cultura i el coneixement, perquè així puguin afrontar amb més capacitat els reptes d’un món cada vegada més divers i complex.
Per parlar i debatre aquests i altres aspectes us convidem a l’assemblea anual que celebrarem properament a l’Institut. Esperem la màxima assistència i col·laboració, i alhora demanen la implicació de tothom qui pugui per unir-se a la junta directiva: quants més serem, més feina farem!
Recordem que l’AMPA disposa d’una bústia, situada al vestíbul de l’Institut, on es poden dipositar missatges i suggeriments i també es pot a través del correu electrònic: ampaieslabisbal@gmail.com.