ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES:

S’han habilitat fins a 6  accessos/portes al carrer Eusebi Diaz Costa,  per poder accedir i sortir de  l’institut. D’aquesta forma  evitarem aglomeracions d’alumnes a les entrades i sortides.  Aquests accessos estan degudament indicats.  L’horari d’entrada i sortida de l’institut continuarà sent el mateix. Entrada a les 08:30 i la sortida a les 15:00. El primer dia d’inici de curs, s’informarà d’aquests accessos als alumnes.

SALUT I ESCOLA: MESURES I RECOMANACIONS PER UNA ESCOLA SEGURA

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19. Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, perquè ha de garantir el dret a l’educació dels nostres infants i joves i ha de mantenir la seva funció de socialització i de formació en qualitat i equitat de milers d’estudiants. En aquests documents trobareu resposta als dubtes iels procediments que viu la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia per la COVID-19.

  • Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles:
  • Altres recomanacions i procediment d’actuació: