AQUÍ TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER LA COMPRA I RETORN DE LLIBRES:

IDDINK, ha creat un lloc web específic per al vostre nostre institut, on les famílies podran trobar totes les dades necessàries dels diferents serveis que proporciona Iddink: com fer una comanda ,  quins preus i estalvis tenen i poden aconseguir, projecte de reutilització de llibres,  què son els ecobooks, com tractar i com retornar els ecoBooks,  com accedir a llicències digitals,  servei d’atenció a les famílies & estudiants.