IMPORTANT: Llibres de llati i grec pel batxillerat

Llatí 1r Batx. (són un pack de tres llibres):
– Lingua latina per se illustrata. Familia romana. ISBN: 978-84-935798-5-2
– Latine Disco I. ISBN: 978-84-935798-1-4
– Exercitia Latina I. ISBN: 978-84-935798-6-9
Grec 1r Batx.:
– Alexandros. To Hellenikon Paidion. ISBN: 978-84-935798-7-6
Llatí 2n Batx.: no utilitzaré llibre

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TERRISSA. INS LA BISBAL:

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripcions i llista d’admesos a les proves: del 1 al 6 de setembre.
Presentació de la documentació en el moment de la inscripció.
Proves específiques: 7 setembre, 9 h.
Qualificacions: 12 setembre.
Informació sobre les proves: requisits, documentació, mostres, qualificacions.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/