Proves lliures al Grau Superior d’Integració Social

Enguany tornem a realitzar les proves lliures per a l’obtenció del Títol de Grau Superior en Integració Social.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb la inscripció, el calendari, la documentació, els continguts de les proves, les característiques, els criteris de superació, etc., en aquest enllaç.

L’horari de registre de documentació i d’atenció a les persones aspirants serà de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, i dilluns i dimecres de 15 a 17 hores.

Calendari de les proves:

  • Publicació qualificacions provisionals proves úniques i pràctiques (sense el mòdul de projecte): a partir del 22 de febrer de 2019.
  • Període de reclamacions proves úniques i pràctiques: del 25 al 27 de febrer de 2019, en horari de secretaria del centre (de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i dilluns i dimecres de 15:00h a 17:00h).
  • Publicació qualificacions definitives proves: a partir del 24 d’abril de 2019.
  • Lliurament dels certificats de qualificacions: a partir del 24 d’abril de 2019.

AVÍS SOBRE LA REALITZACIÓ DEL MÒDUL DE PROJECTE
Per poder ser avaluat del mòdul professional de projecte, cal tenir tots els altres crèdits o mòduls professionals superats (excepte el de Formació en centres de treball).

 1. Informació sobre el mòdul de projecte per a les persones que es poden presentar a la seva realització: dia 8 de març de 2019 a les 15:30h.
 2. Exposició i defensa del mòdul de projecte: dilluns 25 de març de 2019 a les 15:00 hores.
 3. Qualificacions provisionals projecte: a partir del 5 d’abril de 2019
 4. Reclamacions qualificacions projecte: del 8 al 10 d’abril de 2019 (En horari de secretaria del centre: de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i dilluns i dimecres de 15:00h a 17:00h)