Matrícula al període extraordinari al CFGS d’Integració Social.

Els informem que entre el 17 i el 22 de setembre, ambdós inclosos, hi ha un període de matrícula extraordinària al CFGS d’Integració Social.  Podeu comprovar la llista de persones que poden formalitzar aquesta matrícula. Per matricular-se, cal enviar la següent documentació al correu electrònic del centre a8037176@xtec.ca

Alumnat que es matricula per primera vegada al centre:
1. Sol·licitud de matrícula degudament complimentada per les dues cares i signada.
2. Fotocòpia del DNI o NIE del/la alumne/a. Si l’adreça del DNI no coincideix amb la residència actual, cal un certificat d’empadronament o volant de convivència
3. Fotocòpia i original de la targeta Sanitària de l’alumne/a, si en té. En cas que no en tingués, fotocòpia de la cartilla Seguretat Social.
4. Haver pagat els rebuts de:
 L’assegurança escolar obligatòria: 1,12 €
 La quota del material escolar: 45,00 €
TOTAL 46,12 €

Aquestes quotes reverteixen directament sobre els/les alumnes: serveixen per al pagament del material fungible, dossiers de classe, agenda, carpeta, algunes activitats…) (Veure full d’instruccions adjunt)
5. Full d’autorització d’ús d’imatges d’alumnat menor d’edat o major d’edat, segons calgui.
6. Full d’ús de serveis i recursos digitals a internet per a treballar a l’aula (el de menors d’edat o el de majors d’edat, segons correspongui).
7. Full d’autorització de sortides signat (només alumnat menor d’edat).
8. En el cas de l’alumnat que es matricularà a 1r en un CFGS, cal una fotocòpia del resguard del títol de batxillerat o del certificat d’haver aprovat de les proves d’accés o el curs específic d’accés a CFGS.
9. Resguard de pagament dels preus públics de matrícula a CFGS (Veure full informatiu i Instruccions pagament)

Recordeu que s’ha d’enviar tota la documentació emplenada per e-mail a a8037176@xtec.cat

Atentament,

Clotilde Carrasco

Secretària del centre

Santa Coloma de Gramenet, 17 de setembre de 2021.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>