Matrícula al període extraordinari al CFGS de Condicionament Físic

Els informem que entre el 17 i el 22 de setembre, ambdós inclosos, hi ha un període de matrícula extraordinària al torn de matí del CFGS de Condicionament Físic.  Podeu comprovar la llista de persones que poden formalitzar aquesta matrícula. Per matricular-se, cal enviar la següent documentació al correu electrònic del centre a8037176@xtec.ca

Alumnat que es matricula per primera vegada al centre:
1. Sol·licitud de matrícula degudament complimentada per les dues cares i signada.
2. Fotocòpia del DNI o NIE del/la alumne/a. Si l’adreça del DNI no coincideix amb la residència actual, cal un certificat d’empadronament o volant de convivència
3. Fotocòpia i original de la targeta Sanitària de l’alumne/a, si en té. En cas que no en tingués, fotocòpia de la cartilla Seguretat Social.
4. Haver pagat els rebuts de:
 L’assegurança escolar obligatòria: 1,12 €
 La quota del material escolar: 120,00 €
TOTAL 121,12 €

Aquestes quotes reverteixen directament sobre els/les alumnes: serveixen per al pagament del material fungible, dossiers de classe, agenda, carpeta, algunes activitats…) (Veure fill d’instruccions adjunt)
5. Full d’autorització d’ús d’imatges d’alumnat menor d’edat o major d’edat, segons calgui.
6. Full d’ús de serveis i recursos digitals a internet per a treballar a l’aula (el de menors d’edat o el de majors d’edat, segons correspongui).
7. Full d’autorització de sortides signat (només alumnat menor d’edat).
8. En el cas de l’alumnat que es matricularà a 1r en un CFGS, cal una fotocòpia del resguard del títol de batxillerat o del certificat d’haver aprovat de les proves d’accés o el curs específic d’accés a CFGS.
9. Resguard de pagament dels preus públics de matrícula a CFGS (Veure full informatiu i Instruccions de pagament)

Recordeu que s’ha d’enviar tota la documentació emplenada per e-mail a a8037176@xtec.cat

Atentament,

Clotilde Carrasco

Secretària del centre

Santa Coloma de Gramenet, 17 de setembre de 2021.

2 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>