Llibres de text d’ESO i Batxillerat 2019-2020

Ja teniu disponible la llista de llibres que es faran servir a ESO i Batxillerat durant el curs 2019-2020. Us els deixem a continuació, i també podeu descarregar-los d’aquest enllaç.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020

1r Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de matrícula que les famílies feu a principi de curs, distribuirem els llibres sense que calgui comprar-los.

A 1r i 2n d’ESO treballem per projectes gairebé durant la meitat d’hores setmanals, per això els llibres no s’utilitzaran durant totes les hores.

Àrees

LLIBRES

MATEMÀTIQUES

Material propi de l’institut.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Biologia 1rESO. Material elaborat pel professor/a.
TECNOLOGIA Tecnologies 1. Editorial Teide. ISBN 9788430785131 pvp 29 €
LLENGUA CATALANA Dossier de llengua catalana (Projectes al centre)

Llibres de lectura:

* Verne, Jules: La volta al món en 80 dies, Editorial Teide ISBN: 9788430763061 pvp: 11,44

* Burgas, Àngel: L’Anticlub Editorial, LaGalera. ISBN: 9788424695354 pvp:8,35€

* Dossier de lectures triades.

* Recomanem l’adquisició del Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, i de XURIGUERA, J.B.: Els verbs catalans conjugats. Editorial Claret.

LLENGUA CASTELLANA Dossier de llengua castellana (Projectes al centre)

Llibres de lectura:

* IONESCU, A.C.: Déjame solo, Joe. Editorial Bruño ISBN 9788421609699

*VALLEJO, S.: Entre dimensiones. Ed. Hydra, Madrid, ISBN 9788415709282

* A acordar amb el professor.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS Dossier de llengua anglesa (Projectes al centre). Material elaborat pel professor/a.

Llibre de text:

* SPECTRUM 1. Student’s Book. Ed. Oxford ISBN 9780194852050 pvp: 34,72 €

Diccionari:

*Oxford Pocket. Diccionari anglès-català. Ed. Oxford. EAN 9780194316880 pvp: 17,10 €

Llibres de lectura:

* Verne, Jules: Around the World in Eighty Days. Ed. Oxford pvp: 12 €

* McCulley, Johnston: Zorro! Ed..Vicens Vives Black Cat pvp:11,10 €

* Norton, M.:The Borrowers. Ed. Burlington Books pvp: 10 €

(lectures a acordar amb el professor)

CIÈNCIES SOCIALS Dossier de ciències socials (Projectes al centre). Material elaborat pel professor/a.
RELIGIÓ

*Religió 1r ESO; Ed. Cruïlla

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea pvp: 23,42 €

FRANCÈS
  • Essentiel et plus 1, livre élève. Grup promotor Santillana

ISBN 9788496597037 pvp: 35,86€

  • Essentiel et plus, cahier d’exercices. Grup promotor Santillana

ISBN 9788492729289 pvp: 23,75 € El compra l’alumne/a i s’utilitzarà a 1r i 2n d’ESO.

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea

2n Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de matrícula que les famílies feu a principi de curs distribuirem els llibres sense que calgui comprar-los.

A 1r i 2n d’ESO treballem per projectes, gairebé durant la meitat d’hores setmanals, per això els llibres no s’utilitzaran durant totes les hores.

Àrees LLIBRES
MATEMÀTIQUES Matemàtiques 2 ESO. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana. pvp: 35,42 € ISBN 9788479187385 (dividit en tres volums)
CIÈNCIES DE LA NATURALESA FÍSICA I QUÍMICA. Material elaborat pel professor/a.
TECNOLOGIA Tecnologia 2 Ed. McGraw Hill ISBN 978-84-48182397 pvp: 28 €
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura. Ed. Santillana ISBN: 9788490477663 pvp: 38,18€

Llibres de lectura:

* MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc Biblioteca Teide ISBN 978-84-3076-200-2 pvp: 11,18 €

* ALDERSON, B. El geperut i altres contes de Les mil i una nits. Editorial: Vicens Vives. ISBN:9788431659226 pvp. 9,85 €

*DD.AA. Llanterna màgica (antologia poètica) Col. Cucanya, Vicens Vives ISBN: 978-84-682-1590-7 pvp: 11,49€

* Recomanem l’adquisició del Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, i de XURIGUERA, J.B.: Els verbs catalans conjugats. Editorial Claret.

LLENGUA CASTELLANA Dossier de llengua castellana (Projectes al centre)

Llibres de lectura 2n:

* QUIROGA, H.: Anaconda y otros cuentos de la selva. Ed. Vicens Vives ISBN 9788431660055 pvp: 8,60 €

*José Luís Alonso de Santos: Teatro Breve Ed. Everest pvp: 8,50 €

* A acordar amb el professor.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS Dossier de llengua anglesa (Projectes al centre). Material elaborat pel professor/a.

Llibre de text:

* SPECTRUM 2 Student’s Book. Ed. Oxford ISBN 9780194852210 pvp: 34,72 €

Diccionari:

*Oxford Pocket. Diccionari anglès-català. Ed. Oxford. ISBN 9780194316880 pvp: 17,10 €

Llibres de lectura:

* Philips, A.: Tales of Arabian Nights. Ed. Burlington Books pvp: 10,30 €

* Herdon, T.: The Bird of Happiness and Other Wise Tales. Ed. Oxford pvp: 10,92 €

(lectures a acordar amb el professor)

LLENGÜES ESTRANGERES:

FRANCÈS

  • Essentiel et plus 1, livre élève. Grup promotor Santillana

ISBN 9788496597037 pvp: 34,18€

  • Essentiel et plus, cahier d’exercices. Grup promotor Santillana

ISBN 9788492729289 pvp: 34,18 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

CIÈNCIES SOCIALS *Geografia i Història 2. Aula 3D. Editorial Vicens Vives. ISBN 978846823592-9 pvp: 37,84 €

*Carpeta d’activitats. Ed. Vicens Vives pvp: 12,33 €

RELIGIÓ Religió 2. Ed. Cruïlla pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

EDUCACIÓ VISUAL I PLASTICA Material del professor/a.

3r Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de matrícula que les famílies feu a principi de curs distribuirem els llibres sense que calgui comprar-los.

Àrees LLIBRES
MATEMÀTIQUES *3r ESO Matemàtiques. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana.

ISBN: 9788479187446 (dividit en tres volums) pvp: 38,18 €

CIÈNCIES DE LA NATURALESA *Biologia i Geologia 3. Sèrie Observa. SABER- 9788490475515 pvp: 42,73 €

*Física i Química 3. Sèrie Investiga. Saber Fer 978-84-90472125 pvp: 42,73 €

TECNOLOGIA *Tecnologia 3. Editorial Mc Graw Hill. ISBN 978-84-48177096 pvp: 28 €
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 3r ESO. Projecte Saber Fer. Grup Promotor Santillana. ISBN 9788490472071 pvp: 38,18 €

Llibres de lectura:

* SHELLEY, Mary Frankenstein Vicens Vives – ISBN 9788431671198 pvp: 12€

* FRANK, Anne El diari d’Anna Frank. Editorial: Debolsillo, Contemporanea. ISBN: 9788497594196 pvp: 9,95 €

LLENGUA CASTELLANA *Lengua y literatura 3 ESO. Editorial Santillana. Serie Comenta. ISBN 9788490476932

pvp: 38,18€

Llibres de lectura:

*ANÓNIMO: El lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives pvp: 8,35 €

* DAHL, Roald: Relatos de lo inesperado, Ed. Anagrama

* A acordar amb el professor.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS Llibre de text:

*Network 3 ESO, Ed Burlington Books ISBN 9789925303274

Diccionari:

*Oxford Pocket. Oxford. Diccionari anglès-català. ISBN 9780194316880 pvp:17,10 €

Llibres de lectura:

* CLEMEN, G.D.B.: Ghastly Ghosts Black Cat – Ed.Vicens Vives. pvp: 10,60 €

* CAMMACK, J.: Bathsheba the Witch. Black Cat – Ed..Vicens Vives. pvp: 10,60 €

* SINCLAIR, M. Strange Tales. Ed. Burlington Books pvp: 7,70 €

(lectures a acordar amb el professor/a)

LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS
  • Essentiel et plus 2. Livre de l’élève. Grup Promotor Santillana.

ISBN 978-84-96597-10-5 pvp: 34,81 €

  • Essentiel et plus 2. Cahier d’exercices. Grup Promotor Santillana.

ISBN 978-84-96597-11-2 pvp: 24,20 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea.

CIÈNCIES SOCIALS *Geografia i història 3. Aula 3D Ed. Vicens Vives ISBN 9788468231976 pvp: 32,92 €

*Carpeta d’activitats Ed. Vicens Vives pvp: 13,48 €

ED. VISUAL I

PLÀSTICA

Material propi del professor/a.
RELIGIÓ *Religió 3. Editorial Cruiïlla. pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020

4t Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de matrícula que les famílies feu a principi de curs distribuirem els llibres sense que calgui comprar-los.

Àrees LLIBRES
TUTORIA Agenda Escolar
MATEMÀTIQUES *Matemàtiques 4 ESO. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana

ISBN 9788479187521 pvp: 35,42 €

LLENGUA CATALANA *Llengua catalana i literatura 4t ESO. Ed. Santillana. ISBN: 9788490470282 pvp: 38,18 €

Llibres de lectura:

* OLIVER, Joan: Allò que tal vegada s’esdevingué. Proa-Les Eines ISBN: 9788492672226

pvp: 12,50€

*TWAIN, Mark Les aventures de Tom Sawyer. Vicens Vives – ISBN: 9788468235394 pvp: 13€

* KAFKA, Franz: La metamorfosi i altres narracions. Vicens Vives. ISBN: 9788431639815

pvp: 11,50€

LLENGUA CASTELLANA *Lengua y literatura 4ºESO. Ed. Santillana ISBN: 9788490470299 pvp: 38,18 €

Llibres de lectura:

* SUSAN E. HILTON: Rebeldes. Edl Alfaguara. ISBN 84-204-4797-8 pvp:8,50 €

* BECQUER G. A.: Rimas y leyendas. Ed. Anaya. ISBN 84-207-2593-5 pvp: 7,80 €

* GARCÍA LORCA F.: Bodas de sangre. Ed Anaya. pvp: 7,80 €

* A acordar amb el professor.

* JORDI SIERRA I FABRA. Noche de viernes. Ed. Alfaguara

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS *SPECTRUM 4. Ed. Oxford pvp: 34,12 € ISBN: 9780194852531

Diccionari:

*Oxford Pocket. Diccionari Anglès-Català. Ed.Oxford. EAN 9780194316880 pvp:17,10 €

Lectura:

*HENRY, O.: The ransom of red chief, Black cat. ED.Vicens Vives pvp: 11,10 €

*DICKENS, C.: Oliver Twist, Black cat ED. Vicens Vives pvp: 11,10 €

Per l’alumnat nouvingut:

*Evans, Virginia: Round Up 1. Ed. Pearson Longman. ISBN 0582 823374 pvp: 18,45 €

CIÈNCIES SOCIALS *Geografia i història 4. Aula 3D. Editorial Vicens Vives. pvp: 32,92 €

ISBN 9788468236018

RELIGIÓ * Religió 4, Ed. Cruiïlla pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

OPTATIVES

TECNOLOGIA *Tecnologia 4 Ed. McGraw Hill. ISBN 978-84-48182496 pvp: 29 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

INFORMÀTICA *Informàtica Ed. McGraw Hill. ISBN 9788448609474 pvp: 35,21 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

LLATÍ *Llatí. Editorial Santillana ISBN 9788490470442 pvp 36,41€
SEGONA LLENGUA: FRANCÈS No utilitzaran llibre de text.

Dossier del professor.

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria

BIOLOGIA

I GEOLOGIA

*BIOLOGIA I GEOLOGIA-4. Editorial Santillana ISBN 9788490470336 pvp: 42,73 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

FÍSICA I QUÍMICA *FISÍCA I QUÍMICA-4. Editorial Santillana ISBN 9788490470404 pvp: 42,73 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

FILOSOFIA *FILOSOFIA. Editorial Santillana ISBN: 9788490470435 pvp: 31,90€

Nota: Els llibres són socialitzats, no cal comprar-los.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020

1r Curs de BATXILLERAT

S’aconsella no comprar els llibres abans d’iniciar el curs i seguir les indicacions del/la professor/a de cada matèria.

MATÈRIES COMUNES

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1 *Llengua catalana i literatura Text – la Galera. ISBN 9788441224070

Llibres de lectura:

* MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc. Episodis amorosos La Galera ISBN: 978-84-246-4135-1

* Antologia de la poesia catalana (nova tria) LaGalera. ISBN: 9788424663186

* CALDERS, Pere. Cròniques de la veritat oculta. ISBN: 978-84-15192-83-1

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1 *Lengua castellana y literatura 1r Batxillerat Text La Galera ISBN 9788441224094

Llibres de lectura:

*Matute, Ana María: Los niños tontos

*Segunda antología de la poesía española.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 1 *TRENDS 1 Student’s Book. Ed. Burlington. ISBN 9789963510856

Lectura:

*TOWNSEND, S.: The Queen and I, – A Royal Nightmare. Burlington Books.

ISBN: 9789963469109.

FILOSOFIA I CIUTADANIA *Filosofia i ciutadania. Sèrie reflexiona. Santillana ISBN: 978-84-9047-245-3

Nota: Els llibres de filosofia de cursos anteriors no serveixen. Aquesta és una nova edició.

Recomanem no comprar-lo fins començar el curs i que el professor/a així ho indiqui.

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI *Material del professor/a
LLATÍ I *Llatí I. Vicens-Vives. ISBN 978-84-316-6771-9, pvp 36,60 (NO EL COMPREU)

MATÈRIES DE MODALITAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ECONOMIA D’EMPRESA I *ECONOMIA DE L’EMPRESA 1 BatxilleratEd. MacGraw-Hill. Autors: Clara González, Montserrat Pina i Josep Alfaro. ISBN: 978-84-486-1452-2
GREC I *Dossier
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI *Història del Món Contemporani, Ed. Vicens Vives ISBN 978-84-682-3732-9
LITERATURA UNIVERSAL *VVAA: Antologia de poesia universal.

*Sòfocles: Èdip Rei. Vicens Vives, 9788468207575

*Bédier, J.: El romanç de Tristany i Isolda.

*Shakespeare, W.: Hamlet.

*Shelley, M.: Frankenstein.

*Kafka, F.: La metamorfosi.

Nota: Tret de Èdip Rei, val qualsevol edició de qualsevol editorial.

MATÈRIES DE MODALITAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

FÍSICA I *FÍSICA 1r BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill. Autor: Serra S, Armengol, M.; Mercadé, J. ISBN 978-84-486-1139-2
QUÍMICA I *QUÍMICA 1r BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill. Autors: Castell, P., Rica, N.; Andreu, F. ISBN 978-84-486-1141-5
CIÈNCIES DE LA TERRA I Material propi del professor/a.
BIOLOGIA I *BIOLOGIA 1. Editorial Santillana ISBN: 9788490476727
MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES
ECONOMIA *ECONOMIA 1 Batxillerat, Ed. McGraw-Hill. Autor: Anxo Penalonga. ISBN: 978-84-481-9599-1
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I *TECNOLOGIA INDUSTRIAL I, Ed. McGraw Hill ISBN 978-84-48181178
DIBUIX TÈCNIC Material propi del professor/a.
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA *Psicologia i Sociologia.Castellnou Edicions. Autors: Irene de Puig.

ISBN 978-84-9804-603-8

Nota: Els llibres són socialitzats, no cal comprar-los.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2019-2020

2n Curs de BATXILLERAT

S’aconsella no comprar els llibres abans d’iniciar el curs i seguir les indicacions del/la professor/a de cada matèria.

MATÈRIES COMUNES

LLENGUA CATALANA *Llengua catalana i literatura, Text la Galera. ISBN 9788441224087

Llibres de lectura:

* GUIMERÀ, Àngel: Terra baixa La Galera ISBN: 978-84-246-5860-1

* RODOREDA, Mercè: Mirall trencat Club Editor Jove. ISBN: 978-84-732-9224-5

LLENGUA CASTELLANA *Lengua castellana y literatura 2. Text La Galera. ISBN 9788441224100

Llibres de lectura:

*Anónimo: Lazarillo de Tormes.

*Valle-Inclán, R.M.: Luces de bohemia.

LLENGUA ANGLESA *TRENDS 2 Student’s Book. Ed. Burlington. ISBN 9789963510955

LECTURA:

*DICKENS, C. A Tale of Two Cities. Burlington Books. ISBN: 9789963485642.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA *Història de la filosofia. SANTILLANA 978-84-141-0194-0
HISTÒRIA *Història. Ed. Vicens Vives. Autors: M. GARCÍA SEBASTIÁN i altres

ISBN 9788468236056 

Nota: És una nova edició. Els llibres d’altres anys no valen. Comproveu l’ISBN.

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ
LLATÍ II *Llatí 2. Vicens-Vives ISBN 978-84-316-92292 pvp 37,60 (NO EL COMPREU)

MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

GREC II Dossier del professorat
HISTÒRIA DE L’ART *HISTÒRIA DE L’ART (llibre + CD, adaptat a les noves PAU). M. PENDÀS GARCÍA i altres. ED. Vicens Vives ISBN: 9788468200101
ECONOMIA DE

L’EMPRESA II

*ECONOMIA DE L’EMPRESA 2. Batxillerat Ed. MacGraw-Hill. Autors: Montserrat Pina, Clara González i Josep Alfaro.

ISBN: 978-84-486-1450-8

LITERATURA CASTELLANA 1.Fernando de Rojas: La Celestina.

2.Antología poética del Siglo de Oro (20 poemas).

3.Miguel de Cervantes Saavedra: El Quijote.

4.Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño.

5.Leopoldo Alas, Clarín: La Regenta.

6.Cristina Fernández Cubas: Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.

Nota: Es recomana llegir durant l’estiu La Celestina i Don Quijote.

MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

FÍSICA II *FÍSICA 2n BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autor: Salvador, S., Armengol, M., Mercadé, J.

ISBN 978-84-486-14079

QUÍMICA II *QUÍMICA 2n BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autors: Castell, P., Rica, N.; Andreu, F.

ISBN 978-84-486-14096

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES
BIOLOGIA II *BIOLOGIA 2. Ed.Santillana ISBN: 9788491302766
GEOGRAFIA *GEOGRAFIA. Ed. Vicens Vives ISBN: 978846823608
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II *TECNOLOGIA INDUSTRIAL BATX-2 Ed. Mc Graw ISBN 9788448161576
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT II *Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2. Ed. Castellnou. ISBN 9788498046403

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>