Documentació i tràmits

Sol·licitud genèrica

Si heu de fer una sol·licitud que no és de cap dels supòsits d’aquí sota, podeu fer servir aquest model.

Sol·licitud de Documentació

 • Seleccionar la sol·licitud corresponent (Sol·licitud de documentació).
 • Complimentar degudament la sol·licitud seleccionada.
 • Enviar-la per e-mail a a8037176@xtec.cat adjuntant una fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita el document.
 • En el període d’entre 3 i 5 dies poden trucar per confirmar si la documentació està preparada.
 • Haureu de recollir la documentació personalment, a la secretaria del centre presentant el vostre DNI.
 • En el cas de que no pugueu presentar-vos vosaltres mateixos al centre per recollir la vostra documentació, haureu de tramitar una autorització (llegir l’enllaç d’Autorització per a la sol·licitud i/o lliurament de documentació).

NOTA: Per sol·licitar els certificats de nivell B2 i nivell C1 de català, accediu al web del Departament d’Ensenyament i seguiu-ne les instruccions.

 

Autorització per a la Sol·licitud i/o Lliurament de Documentació (Excepte el títol acadèmic)

 • Si voleu demanar documentació i no podeu sol·licitar-la ni recollir-la, podeu tramitar aquest document per a autoritzar alguna persona a tramitar-vos la documentació acadèmica.
 • Haureu d’omplir l’autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.
 • La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza).

 

Sol·licitud de Títol Acadèmic i Professional no Universitari

 

Autorització per al Lliurament d’un Títol

 • Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.
 • La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza).
 • Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol (document “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic professional i liquidació de taxa”)

 

Sol·licitud de Baixa del Centre

 • Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).