Laboratori d’Informàtica de l’alumnat

L’institut Julio Antonio disposa d’un laboratori d’informàtica amb una vintena d’ordinadors portàtils a disposició del professorat i l’alumnat.

Per fer ús del laboratori cal reservar data/hora prèviament i omplir el formulari d’ús. Aquest formulari garanteix el bon manteniment de les màquines i la detecció d’incidències. És obligatori que tothom que usi el laboratori faci la reserva prèvia, demani la clau d’accés a Consergeria alhora d’accedir-hi, completi el formulari d’ús i retorni la clau a consergeria un cop finalitzada la sessió.

En aquest enllaç es pot trobar el manual d’ús del formulari d’ús.

En aquest enllaç hi ha l’accés a l’aplicació web (només si s’està connectat a la xarxa interna de l’institut – accés intern).