Orientació Batxillerat

ITINERARIS BATXILLERAT

Matèries comunes

1r Curs Hores setmana 2n curs Hores setmana
Llengua catalana 2 Llengua catalana 2
Lengua castellana 2 Lengua castellana 2
Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3
Filosofia i ciutadania 2 Història de la filosofia 3
Ciències del món contemporani 2 Història d’Espanya 3
Educació física 2 Treball de recerca (1)
Treball de recerca (1) Tutoria 1
Tutoria 1

Matèries de modalitat d’humanitats i cències socials

Branca d’humanitats
Branca de ciències jurídiques i socials
1r Curs 2n Curs 1r Curs 2n Curs
Història/Literatura Universal 4 Geografia 4 Història/Literatura Universal 4 Geografia 4
Llatí 4 Llatí 4 Llatí/Economia 4 Llatí/ Història de l’art 4
Grec 4 Grec 4 Economia d’empresa 4 Economia d’empresa 4
Literatura catalana 4 Literatura espanyola 4 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4

Matèries de modalitat de ciències i tecnologia

Branca de ciències i ciències de la salut
Branca d’enginyeria i arquitectura
1r Curs 2n Curs 1r Curs 2n Curs
Biologia 4 Biologia 4 Tecnologia 4 Tecnologia 4
Química 4 Química 4 Dibuix Tècnic 4 Dibuix tècnic/Electrotècnia* 4
Física/Economia/CTM* 4 Física/Geografia/CTM* 4 Física 4 Física 4
Matemàtiques 4 Matemàtiques 4 Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

*A 1r curs, la matèria Ciències de la Terra i el medi ambient es podrà cursar si hi ha almenys 5 alumnes que la trien. Alternativament s’ofereix Economia del Batxillerat Social o cursar la matèria a distància des de l’Institut Obert de Catalunya.

*A 2n curs que es pugui triar entre les matèries: Dibuix tècnic i Electrotècnia dependrà del nombre d’alumnat que les demani. Alternativament s’ofereix cursar la matèria que no tingui prou demanda a distància des de l’Institut Obert de Catalunya.

ITINERARIS BATXILLERAT ARTÍSTIC EN TRES ANYS COMBINAT AMB EL CICLE DE CERÀMICA A L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS DE MÓRA LA NOVA

1r Curs Hores setmanals 2n Curs Hores setmanals 3r Curs Hores setmanals
Llengua catalana I 2 Lengua castellana I 2 Llengua catalana II 2
Ciències del món contemporani 2 Llengua estrangera I 3 Lengua castellana II 2
Educació Fisica 2 Filosofia i ciutadania 2 Llengua estrangera II 3
Història de la filosofia 3
Fonaments art I 4 Història d’Espanya 3
Cultura audiovisual I 2 Tutoria 1
Fonaments d’art II 4
Cultura audiovisual II 4
Dibuix tècnic II o Literatura castellana 4
Hores totals 12 7 26