Certificats

Documentació per a reconèixer l’equivalència del nivell C1 de Català:

Per a poder fer el certificat que homologa els estudis de català a efectes laborals o per a oposicions, cal portar* a la secretaria:

*mentre estiguin vigents les mesures de prevenció per la Covid19 els tràmits es faran per correu electrònic i ja se us indicarà quan haureu de passar per l’institut.

  1. Sol·licitud emplenada i signada (que trobareu en aquest enllaç).

2. Fotocòpia de totes les pàgines que acreditin qualificacions de primària i secundària del llibre d’escolaritat (fins al curs 2006/2007), o bé de l’historial acadèmic (a partir del curs 2007/2008). Cal portar també l’original.

Si no es té el llibre o l’historial s’ha de demanar un certificat a l’escola i/o institut on consti que l’alumne/a no ha estat exempt/a del català en tota l’escolarització de primària i/o secundària.

  • Aquest certificat només es pot fer a les persones nascudes a partir del 1972.
  • Si l’escolarització ha estat a partir del curs 2007/2008, la matèria de català ha de constar com a cursada i aprovada.

Un cop lliurada tota la documentació a la secretaria, aquesta emetrà el certificat que es podrà recollir dos dies després.

 

Normativa:

Equivalències

Informació requisits i documentació