Cicles de formació professional – FP

Curs 2019-2020

Formació Professional Grau Mitjà

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció, si es fa telemàticament:

  • Imprès de sol·licitud, signat pels pares o tutors si són menors
  • Alumnat de 1r: certificat dels 3 primers cursos de l’ESO o certificat amb nota numèrica en cas d’altres estudis
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de la Seguretat Social
  • Fotocòpia del DNI vigent
  • Si pertoca, documentació acreditativa de discapacitat de l’alumne, dels pares o dels tutors legals.
  • Imprès de sol·licitud juntament amb el codi IDALU

Calendari

Presentació de sol·licituds del 14 al 21 de maig de 2019
Llistes amb el barem provisional 7 de juny de 2019
Reclamacions del 10 al 14 de juny de 2019
Publicació d’alumnes admesos 8 de juliol de 2019
Període de matriculació del 9 a l’15 de juliol de 2019
Segona fase d’admissió 9 i 10 de setembre de 2019

Per més informació visiteu http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

 

Formació Professional Grau Superior

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció, si es fa telemàticament:

  • Certificació de nota mitjana de batxillerat, prova d’accés, CAS, i altres certificacions o títols que hi donin l’accés
  • Fotocòpia del llibre de família (si son menors d’edat)
  • Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de l’alumne. Si son menors d’edat, fotocòpia dels dels pares
  • Targeta sanitària
  • Documentació acreditativa de discapacitat de l’alumne

Calendari

Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 5 de juny de 2019
Últim dia per presentar la documentació 7 de juny de 2019
Llistes amb el barem provisional 28 de juny de 2019
Reclamacions de l’1 al 4 de juliol de 2019
Publicació d’alumnes admesos 17 de juliol de 2018
Període de matriculació del 18 al 23 de juliol de 2018

Per més informació visiteu http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/