Tutors júnior

Aquest projecte neix el curs 2001-2002 a partir d’una inquietud d’un grup d’alumnes i professors que formaven part del GOA (Gabinet d’orientació de l’alumne) i que tenien ganes de potenciar el voluntariat. Seguint les paraules de Boronat “aprendre a escoltar, no es tracta d’educar l’oïda sinó d’estar atent a l’altre… i aprendre a compartir i aprendre a rebre”.

Les característiques que defineixen el projecte són:

 • L’alumne és l’autèntic protagonista
 • el professor està en segon terme (orienta i dóna suport)
 • és obligatori, en un inici, per a tots els alumnes de 1r d’ESO
 • és totalment voluntari per als tutors júniors
 • cada tutor júnior pot tutoritzar a un màxim de tres alumnes
 • hi ha un reconeixement per part del centre i de les famílies
 • tot el claustre hi està implicat però, de forma especial, els tutors de 1r d’ESO

Perfil del Tutor Júnior

 • la majoria dels tutors júniors són de 2n i 3r d’ESO
 • la minoria de 1r de Batxillerat (als alumnes de 2n de Batxillerat, tret d’algun cas excepcional, no participen en aquest projecte)
 • no va associat a ser un bon estudiant acadèmicament
 • són persones molt desinteressades i voluntarioses

Procediment

 • a l’inici de curs es fa la selecció dels aspirants a ser tutors júniors
 • una o dues setmanes després hi ha una reunió amb els alumnes seleccionats on se’ls reparteix una carpeta amb el material i se’ls fa una formació inicial
 • una setmana després es procedeix a la signatura formal dels contractes, és també una primera presa de contacte entre el tutor júnior i el tutorand
 • des d’aquest moment ja es dóna via lliure i cada parella decideix quan i on es troven (la majoria ho fan durant l’esbarjo o  el cap de setmana)
 • durant el primer trimestre és aconsellable que hi hagi un mínim de tres trobades per començar-se a conèixer bé
 • a començaments de desembre es prepara la festa de nadal. En aquesta festa hi ha un intercanvi simbòlic entre els tutors júniors (els regalen un petit record, preferentment no comprat) i els tutorands (els fan una felicitació). En aquesta festa i durant el curs, hi ha, a la biblioteca, un llibre de signatures on els alumnes poden expressar-se lliurement
 • al segon i tercer trimestre les trobades poden ser més espaioses
 • hi ha un seguiment a través de reunions bimensuals amb els tutors júniors
 • cap a finals del segon trimestre es passen uns qüestionaris tant als tutors júniors com als tutorands perquè s’avaluïn mútuament i poder detectar si tot funciona bé
 • al maig es fan els preparatius de la festa de final de curs i, finalment, al juny hi ha una entrega de diplomes i la festa.

Valoració

 • Tutors júniors: millora de l’autoestima a adquirir un rol diferent, de més responsabilitat, satisfacció per ajudar i sentir-se més gran i amb més experiència
 • Tutorands: millor adaptació i sentiment de protecció i pertinença a l’Institut.
 • Professors: milloren la visió dels alumnes participants al comprovar la seva implicació desinteressada i voluntària
 • Famílies: augmenta la seva satisfacció, tant els pares dels tutorands (els quals estan agraïts per l’atenció i dedicació personalitzada del seu fill/a) com dels Tutors júniors (es senten orgullosos del nou rol del seu fill/a)
 • Centre: millor ambient, aprofundiment i millora en les relacions tant entre els alumnes com també entre alumnes i professors.

És evident que no sempre es compleixen tots els objectius i que algunes parelles no arriben fins a final de curs però això ho considerem com a part del procés d’emancipació i, fins i tot pot ser positiu, si el motiu pel qual ho fan és perquè els alumnes de primers ja es senten segurs sols i s’ha adaptat al centre.

Sigui com sigui el cert és tots els que hi participen acaben experimentat un canvi satisfactori i, curiosament, els qui havien d’ensenyar acaben amb la sensació que són ells els hi han après.