Recuperacions ESO

Per tal de preparar adequadament aquestes recuperacions, l’alumne/a s’ha d’adreçar al professor/a corresponent que li indicarà el que ha d’estudiar i/o activitats que ha de fer i que, obligatòriament, haurà de lliurar-li, com a molt tard el mateix dia de la recuperació.