Instal·lacionsBiblioteca

Per facilitar l’accés a la informació en qualsevol suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i la comunitat educativa. S’ofereix servei de préstec i aula d’estudi durant els esbarjos.

Aulari digitalitzat

En cadascuna de les aules grup distribuïdes entre els dos edificis. Les aules disposen de sistemes de projecció i so i digitalitzades amb xarxa wi-fi de fibra òptica.

Cafeteria

Cantina amb cuina pròpia i servei de cafeteria i restauració (entrepants, brioxeria, àpats, etc) a preus assequibles.

Sala polivalent

!– en construcció –!

Laboratoris

L’alumnat pot experimentar de manera pràctica la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic gràcies als instruments i infraestructura necessàries. Mitjançant aquests equipaments podem oferir un millor rendiment de l’aprenentatge científic. En aquests tipus d’aules es treballa en grups reduïts.

Tallers de teconologia

Disposa de tot tipus d’eines i estris per a poder familiaritzar l’alumnat en l’electrònica, mecànica, robòtica, etc. Per tal d’afavorir un millor rendiment i aprenentatge de la competència tecnològica treballem en grups reduïts en aquestes aules.

Aules d’informàtica

Distribuïdes entre els dos edificis, amb un total de cinc, i el nombre d’ordinadors entre dotze i vint en funció de l’aula. Equipades amb mobiliari modular i sistemes de projecció i so. Per altra part, el centre disposa de tres carros mòbils d’ordinadors portàtils per fer-ne ús a les aules-grup, laboratoris o tallers.

Aula de música

Dotada amb instruments, recursos i equipaments d’àudio per a poder fomentar el gust per la música en l’alumnat.

Aula de dibuix

Equipada amb mobiliari adaptat i materials per a poder fomentar l’expressivitat artística de l’alumnat i d’altres disciplines, pròpies del Batxillerat, com ara el dibuix tècnic.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage..
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage..