Compleció Ensenyaments LOGSE

Quin és el termini d’inscripció a les proves d’avaluació?

Hi ha dues convocatòries per curs:
1. de l’1 al 15 d’octubre (primera convocatòria) i
2. de l’1 al 15 de març (segona convocatòria)

Quin és el preu de matrícula?

Compleció, per crèdit: 20 euros

Per a més informació adreçar-se a secretaria o mitjançant aquest enllaç.