Perruqueria i cosmètica capil·larInformació general

Títol: Tècnic/a en perruqueria i cosmètica capil·lar

Nivell: Formació professional de grau mitjà (CFGM)

Durada: 2.000 hores: 1.650 al centre educatiu i 350 en un centre de treball, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Família professional: Imatge personal

Entorn: Artístic. Itinerari B per a l’accés als cicles de grau superior

Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l’educació)

Per tenir accés directe al cicle, s’ha de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats, han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Durant el 1r curs es realitzen 30 hores setmanals en el centre educatiu, distribuïdes de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00.

1r Curs 2n Curs
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
MP01 Pentinats i recollits: UF1 i UF2 4h MP01 Pentinats i recollits: UF3 i UF4 4h
MP02 Coloració capil·lar 6h MP04 Tècniques de tallada dels cabells: UF2 3h
MP03 Cosmètica per a perruqueria 3h MP5 Canvis de forma permanent dels cabells 3h
MP04 Tècniques de tallada dels cabells: UF1 2h MP06 Perruqueria i estilisme masculí 2h
MP07 Anàlisi capil·lar 3h MP08 Estètica de mans i peus: UF3 1h
MP08 Estètica de mans i peus: UF1, UF2 i UF4 2h MP10 Màrqueting i venda en imatge personal 3h
MP09 Imatge corporal i hàbits saludables 3h MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 2h
MP11 Formació i orientació laboral 3h MP14 Síntesi 3h
MP13 Anglès tècnic 3h Tutoria 1h
Tutoria 1h Hores lectives 22h
Hores total a la setmana 30h MP15 Formació en centres de treball (FCT) 350

Durant el 2n curs es realitzen 22 hores setmanals en el centre educatiu distribuïdes de dilluns a dijous de 8:30 a 15:00. En aquest curs, també es realitzaran 350 hores de Formació en Centres de Treball (FCT).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica en perruqueria i cosmètica capil·lar, que permet accedir:

 • Batxillerat
 • Cicle de grau superior de formació professional

Les principals sortides professionals son:

 • Perruquer/a
 • Tècnic en coloracions capil·lars
 • Tècnic en canvis de forma del cabells
 • Tècnic en tallada de cabells
 • Tècnic en postisseria
 • Tècnic en manicura
 • Tècnic en pedicura
 • Tècnic o agent comercial d’empreses del sector
 • Recepcionista en empreses de perruqueria
 • Demostrador d’equips, de cosmètics i de tècniques de perruqueria

L´alumnat que hagi cursat un altre cicle formatiu o estudis universitaris, podrà convalidar alguns crèdits/mòduls/UF.

Pots trobar informació sobre les convalidacions en aquest document.

On, quan i com s’ha de sol·licitar?

S´ha de presentar a secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula la documentació següent:

 • Certificat de notes original o títol o resguard del títol (original i fotocòpia) dels estudis que donen dret a la convalidació.
 • Imprès de convalidacions que es pot descarregar en aquest document.

Pagament

 • Quota de material per curs: 110€ aquest import  inclou:
  • Quota AMPA
  • Material didàctic fungible que es lliurarà durant el curs
  • Material fungible per als tallers pràctics
  • Transport d’una sortida escolar durant el curs
 • Quota per material per matrícula parcial
  • Per cada UF pràctiques: 15€
  • Per cada UF teòriques: 10€

Material a portar per part de l’alumne

 • El material requerit per cursar el cicle es desglossa en els següents documents per al 1r Curs i al 2n Curs.

Més informació

On trobar-nos