Compleció LOGSE

Què és?

La implantació dels cicles formatius LOE suposa l’extinció dels anteriors cicles LOGSE. La compleció és el procediment pel qual els alumnes que cursaven aquests estudis LOGSE poden completar els crèdits que tenen pendents.

Es podrà fer els següents 2 cursos acadèmics al de l’extinció de cada curs del cicle, amb 2 convocatòries d’exàmens per cada curs.

De quins estudis es podrà fer la compleció el curs 2109-2020?
  • CFGS Activitats físiques i esportives
Qui pot completar els ensenyaments extingits?

Les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • haver-se escolaritzat en un cicle formatiu i haver-ne superat almenys un crèdit;
  • haver-se inscrit en les proves d’obtenció directa dels títols i haver superat almenys un crèdit del cicle formatiu;
  • haver-se inscrit en el procés d’acreditació de competències professionals i haver acreditat almenys una unitat de competència corresponent al cicle formatiu, o
  • estar matriculat en el cicle formatiu que s’està extingint i tenir crèdits pendents d’un nivell anterior ja extingit.
On es poden completar els ensenyaments extingits?

L´alumnat presencial, en el centre docent on va fer la darrera matrícula.

Quan es fan les proves d’avaluació?

Hi ha dues convocatòries per curs:

  1. de l’1 al 30 de novembre (primera convocatòria) i
  2. de l’1 al 30 d’abril (segona convocatòria)
Quin és el termini d’inscripció a les proves d’avaluació? 

Hi ha dues convocatòries per curs:

  1. de l’1 al 15 d’octubre (primera convocatòria) i
  2. de l’1 al 15 de març (segona convocatòria)
Quin és el preu de matrícula?

Compleció, per crèdit: 20 euros