Espai de publicació dels articles i activitats que facin els alumnes de l’optativa de revista de 1r de BAT.