El curs de Filosofia de !r de batxillerat consta dels següents eixos temàtics:

 • El saber filosòfic
 • El coneixement
 • La realitat
 • L'ésser humà
 • La reflexió ètica
 • La política

El curs de Filosofia de !r de batxillerat consta dels següents eixos temàtics:

 • El saber filosòfic
 • El coneixement
 • La realitat
 • L'ésser humà
 • La reflexió ètica
 • La política

Cultura i valors ètics per a 3r d'ESO

Treballem i expliquem a la resta de la classe de quin pais provenim, com és la seva geografia, sistema polític i trets culturals característics. Alhora, fem un repàs a la situació dels drets humans a la zona.

El producte final és la presentació a classe.