Preinscripció i Matrícula: calendari i normativa

Avís: Estem actualitzant la informació de la preinscripció per al curs 2020-2021.

 • L’horari d’atenció al públic de la Secretaria de l’Institut és de 9:00 h a 13:30 h
  • Telèfon per a cita prèvia, consultes o petició d’informació: (+34) 973 35 04 03
  • Correu electrònic: secretaria@insjoanbrudieu.cat
 • El dimarts 7 de juliol de 2020 és festa local a La Seu d’Urgell
 • Més informació: ​Web del Departament (nota de premsa)​​

Calendari previst 2020

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendaris

 • Calendari de la preinscripció i la matrícula 2020-2021 a l’Institut Joan Brudieu

Normativa

 • Pàgina web del Departament d’Educació
 • Sistema educatiu català
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
 • Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8130, de 11.5.2020)
 • Resolució EDU/1166/2020, de 28 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, als itineraris formatius específics (IFE) (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020)
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d ‘admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (Portal Jurídic – text consolidat)