Preinscripció i Matrícula: calendari i normativa

Calendari previst

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

Calendari Preinscripcio i Matricula

  • El dilluns 8 de juliol de 2019 és festa local a La Seu d’Urgell
  • L’horari de la Secretaria de l’Institut és de 9h a 14h

Calendaris

Normativa

  • Pàgina web del Departament d’Ensenyament
  • Sistema educatiu català
  • Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, de 1.3.2019)
  • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d ‘admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)
  • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.(DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)
  • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC nú, 7805, de 7.2.2019)