Revoluciona el gènere, tallers de prevenció de violències masclistes

L’Institut Joan Brudieu participa al programa Revoluciona el gènere, tallers de prevenció de violències masclistes als instituts, que ofereix la Direcció General de Joventut, amb l’objectiu de facilitar eines i recursos per abordar les desigualtats de gènere i les violències associades en l’àmbit educatiu. Els tallers, dinàmics i participatius, estan pensats per reduir els comportaments, les actituds i els valors masclistes de les persones joves. A l’Institut Joan Brudieu s’adreça a l’alumnat de Batxillerat i es concreta en 3 sessions de 2 hores per grup, que es realitzaran al llarg del mes de gener amb aquesta proposta d’horari.