Iniciem l’aprenentatge híbrid al BTX i a l’FP a partir del dilluns 2 de novembre

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid​-19, l’institut Joan Brudieu, a partir de les instruccions concretes del Departament d’Educació, comunica el següent:

 • Tots els grups de l’ESO, el grup de l’IFE i el grup del PFI-PTT mantenen la plena presencialitat, sense cap modificació en l’activitat lectiva presencial.
 • Els grups de BTX i d’FP (CFM i CFS) veuen alterada la seva organització per reduir la presencialitat a l’Institut. A partir del dilluns 2 de novembre i fins al final del trimestre, el dilluns 21 de desembre, els grups de BTX i d’FP (CFM i CFS) iniciaran un sistema híbrid d’aprenentatge en què, al llarg d’una setmana, uns determinats grups reben la formació presencialment i, al llarg de l’altra setmana, la reben de manera virtual; i viceversa. Us passem la proposta que hem elaborat amb les observacions pertinents.
   • S’organitzaran les proves de manera ordinària en les setmanes que l’alumnat tingui classe presencial.
   • Les sessions estan estructurades per a l’horari i la durada habitual de classe. Cal evitar sessions de videoconferència massa llargues.
   • El professorat penjarà sempre la feina i el material de suport a les activitats al Classroom i/o Moodle i l’acompanyarà d’un guió estructurat, per tal que l’alumnat que no s’hi pugui connectar per qüestions de salut o personal pugui seguir l’activitat lectiva.
   • El professorat es connectarà per videoconferència sempre a l’inici de la sessió per organitzar i informar l’alumnat del desenvolupament de la sessió. Durant la sessió estarà a disposició de l’alumnat bé amb videoconferència, o bé a l’altre costat del correu.
   • El professorat donarà feedback regular de les activitats a l’alumnat.
   • El professorat registrarà diàriament l’assistència a ALEXIA.
   • El professorat estarà atent a la sobrecàrrega de feina, malestar emocional i/o desconnexió de l’alumnat per tal de prendre les mesures escaients en cada cas.
   • Excepte casos justificats, s’exigirà a l’alumnat que mantingui la càmera connectada.