Informacions de matrícula PAU 2020 per a tot l’alumnat, inclòs el de Batxibac

Us publiquem les informacions relatives a la matrícula per a les PAU 2020 (del 15 de maig al 15 de juny al portal d’accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat). És aquest el moment quan els alumnes han de decidir de quina/es matèria/es es volen matricular, si cal, com a fase específica.

També us publiquem les informacions específiques a la matrícula per a les PAU 2020 de l’alumnat de Batxibac, davant la suspensió de la prova externa de les matèries del currículum mixt d’aquest programa de doble titulació Batxillerat – Baccalaureat, amb la qual cosa no serà d’aplicació l’adaptació a la prova d’accés a la universitat per als estudiants amb doble titulació Batxibac, que vulguin accedir a la universitat mitjançant el títol de batxillerat.

Llegiu-vos els dos documents amb gran atenció!!

Recordeu que tota la informació la podeu trobar al web Canal Universitats.