Aprovació de la Memòria Anual (2019-2020), la Programació Anual (2020-2021) i actualització del Pla d’organització (versió 3)

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 10 de novembre, la Memòria Anual del Centre (MAC) i tots els seus annexos (curs 2019-2020), la Programació Anual del Centre (PAC) i tots els seus annexos (2020-2021), que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació estratègica institut” d’aquesta mateixa web, i l’actualització del Pla d’Organització (versió 3), que podeu consultar a l’apartat “Menú > L’Institut > Mesures extraordinàries COVID-19” d’aquesta mateixa web.

Les principals modificacions que s’han realitzat al el Pla d’organització de l’Institut Joan Brudieu per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per COVID-19 (versió 3 – 10 de novembre), han estat les següents :

  • S’afegeix el punt 5.2.2, Normes bàsiques dels esbarjos a la via pública (Plaça Codina i altres, per a BTX i FP.
  • S’afegeix el punt 5.3. Organització de les guàrdies.
  • S’afegeix al punt 8.11, mapa conceptual a manera de resum de la gestió de casos COVID a l’Institut amb relació a un cas sospitós.
  • S’ha afegit el punt 9.3 , Actualització de l’atenció virtual en cas de confinament parcial o tancament de l’Institut.
  • S’ha afegit el punt 9.4, Actualització del sistema híbrid d’aprenentatge a BTX i FP.
  • S’afegeixen nous models de cartells al punt 12.1