Processos de mediació

Pla de difusió del programa

La difusió del programa de mediació es farà a través de les tutories, amb la presentació dels mediadors. A banda, s’elaborarà un tríptic informatiu, que també es podrà trobar a la pàgina web del centre, que serà lliurat a tots els alumnes del centre.
S’elaborarà un cartell informatiu amb els noms de les persones mediadores i instruccions per a seguir el procés de mediació.
Hi haurà una bústia exclusiva per als problemes de mediació.

Temes susceptibles de mediació.
  • Mediació entre iguals: Alumne-alumne
  • Amenaces
  • Assetjament (bulling)
  • Temes d’espai
  • Temes de material
  • Insults
  • Robatoris
  • Rumors i difamacions
  • Baralles, agressions…
  • Tots aquests temes proposats es tindran en compte tant si el conflicte sorgeix dintre del centre com fora del centre.
Proposta de sol·licitud de mediació

El camí per accedir al servei de mediació per part de l’alumnat serà completament obert: a través del tutor, directament a un mediador, a un professor, al coordinador de mediació, a través de la bústia de mediació…

Protocols d’actuació

Petició de mediació
Registre de mediació