Funcions del mediador

  • Aconseguir la cooperació i la confiança entre les persones, de manera que siguin capaces de conviure a la comunitat educativa.
  • Millorar l’habilitat de les persones per a comunicar-se de manera que puguin comprendre els sentiments de l’altre.
  • Assegurar-se que totes les parts en conflicte puguin expressar-se.
  • Reduir la tensió i el conflicte.
  • Fer arribar a un acord raonable i just les parts en conflicte.