Instal·lacions

El centre disposa dels següents espais i equipaments:

Instal·lacions

Les aules de grup és l’espai on els alumnes realitzen la majoria de les classes.

Aquestes aules estan dotades pantalles digitals interactives.

Aula amb taules de treball i material de laboratori per a fer pràctiques per exemple de:

  • química
  • física

Aula amb taules de treball, eines i maquinària, per a fer pràctiques per exemple de:

  • fusteria
  • electricitat
  • treballs manuals

Aula eines i maquinària, per a fer pràctiques per exemple de:

  • robòtica
  • fer maquetes
  • soldadura

Pots accedir al bloc de la biblioteca.

La biblioteca és un espai de lectura i estudi. Està oberta pels alumnes a l’hora del pati del dimarts i dijous, per tal de fer feines, estudiar o usar el servei de préstec.

Aquest espai serveix tant de gimnàs, disposa de material esportiu, taules de tennis taula, màrfegues, pilotes de diferents esports, cons, espatlleres, ...

També disposa d'escenari que serveix com a teatre. Amb sistema de so, micròfons i projecció de vídeo, així com cadires per al públic.

Ens dóna la benvinguda a l'institut. Allí trobarem la consergeria, accés al primer pis, als patis, laboratoris i aules.

Just després de consergeria trobem el despatx de secretaria i els despatxos de direcció.

El centre també disposa de menjador. Aquest espai s'usa al migdia pels dinars i durant el matí ofereix el servei de bar a l'hora dels esmorzars.

Zona d'oci, amb arbres i taules amb bancs, i zona esportiva amb pista de basquet i futbol. També hi ha una zona dedicada a l'hort de l'institut (verdures i galliner). Un petit hivernacle. Zona per aparcament de bicicletes.