Informació diversa

Per tal d’iniciar el curs amb tota la informació pertinent, a continuació poder consultar la informació:

Pel que fa al menjador, aquest curs faran servir una aplicació mòbil per tal d’evitar al màxim el contacte presencial. A més, podeu consultar la següent informació referent al menjador:

La direcció