Preinscripció ESO curs 2017-2018

 Calendari de la preinscripció al centre
Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018
Presentació de la sol·licitud al centre: del 13 al 24 d’abril de 2018
Presentació de la documentació al centre: fins al 25 d’abril de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 4 al 8 de maig de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018 a les 11h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018
Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si n’hi ha): 12 de juny de 2018

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica l’1 d’octubre de 2018.

Sol·licitud de preinscripció

Es pot fer per Internet, a través de la pàgina web o del Departament d’Ensenyament o presentant la documentació al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. Pensar que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció.

Documentació
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
Calendari de matriculacions al centre
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
  • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018