Publicació de la llista de sol•licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020

INSTITUT JAUME CALLÍS

 

Obligatòria 2020/2021

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020

 

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX396

MaNoTr No 30 0 No No 126360
PRE20- 21XXXXX007 OrViBo No 20 0 No No 86265
PRE20- 21XXXXX343 IsSuCa No No 30 0 No No 49657
PRE20- 21XXXXX497 AiHoGo No No 90 15 No No 137676
PRE20- 21XXXXX312 ZaBe No No 90 15 No No 14385
PRE20- 21XXXXX316 MaRaTi No No 70 15 No No 45189
PRE20- 21XXXXX983 OuBoAf No No 70 15 No No 49959
PRE20- 21XXXXX572 SyAb No No 70 15 No No 54554
PRE20- 21XXXXX427 ArXaCo No No 70 15 No No 66737
PRE20- 21XXXXX550 GiPoMü No No 70 15 No No 71762
PRE20- 21XXXXX616 HaBeBo No No 70 15 No No 102036
PRE20- 21XXXXX982 RaSt No No 70 15 No No 133315
PRE20- 21XXXXX993 GeLlVi No No 70 15 No No 141551
PRE20- 21XXXXX446 GuJoCà No No 70 15 No No 27717
PRE20- 21XXXXX503 GeCoFa No No 70 0 No No 60901
PRE20- 21XXXXX648 HuChHu No No 70 0 No No 70418
PRE20- 21XXXXX604 GiSáCa No No 70 0 No No 84079
PRE20- 21XXXXX807 MiMoGa No No 70 0 No No 102421

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX446

PaFeMo No No 70 0 No No 107248
PRE20- 21XXXXX811 FeSeEu No No 70 0 No No 107547
PRE20- 21XXXXX220 SiSiKa No No 70 0 No No 114875
PRE20- 21XXXXX391 BeFeMu No No 70 0 No No 145297
PRE20- 21XXXXX273 JaViAl No No 70 0 No No 3343
PRE20- 21XXXXX209 BeBoCl No No 70 0 No No 4350
PRE20- 21XXXXX544 MaLóAr No No 70 0 No No 21268
PRE20- 21XXXXX912 BlMoRo No No 60 0 No No 96473
PRE20- 21XXXXX479 BeToPe No No 40 15 No No 119393
PRE20- 21XXXXX894 HaKaTu No No 40 0 No No 52928
PRE20- 21XXXXX050 AlUm No No 40 0 No No 128136
PRE20- 21XXXXX951 JoBoCa No No 30 15 No No 37304
PRE20- 21XXXXX781 BuMaTa No No 30 15 No No 39466
PRE20- 21XXXXX680 IrHoFa No No 30 15 No No 41965
PRE20- 21XXXXX496 LiGaBr No No 30 15 No No 42159
PRE20- 21XXXXX945 ClLóPr No No 30 15 No No 56230
PRE20- 21XXXXX263 ElTa No No 30 15 No No 56335
PRE20- 21XXXXX167 ChBoEl No No 30 15 No No 56541
PRE20- 21XXXXX472 AlPuBe No No 30 15 No No 57713
PRE20- 21XXXXX779 SaMo No No 30 15 No No 101824
PRE20- 21XXXXX891 MiLlAt No No 30 15 No No 120376
PRE20- 21XXXXX519 BeCaVe No No 30 15 No No 121865

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX611

KaCh No No 30 15 No No 122219
PRE20- 21XXXXX525 LíMeBo No No 30 15 No No 124569
PRE20- 21XXXXX170 WiMaMa No No 30 15 No No 132459
PRE20- 21XXXXX319 AmNo No No 30 15 No No 665
PRE20- 21XXXXX935 PaKa No No 30 15 No No 6039
PRE20- 21XXXXX923 BrIgTo No No 30 15 No No 8168
PRE20- 21XXXXX418 ArRiFo No No 30 15 No No 9597
PRE20- 21XXXXX895 JaCaMu No No 30 15 No No 15370
PRE20- 21XXXXX079 ElBaPo No No 30 15 No No 31141
PRE20- 21XXXXX547 ShPoCa No No 30 0 No No 44768
PRE20- 21XXXXX762 PaJr No No 30 0 No No 45933
PRE20- 21XXXXX920 MaGaLó No No 30 0 No No 61915
PRE20- 21XXXXX824 FlPo No No 30 0 No No 66105
PRE20- 21XXXXX978 WiYe No No 30 0 No No 70404
PRE20- 21XXXXX904 RiBeAi No No 30 0 No No 74705
PRE20- 21XXXXX334 ArZiJu No No 30 0 No No 76525
PRE20- 21XXXXX462 AlRiRo No No 30 0 No No 85169
PRE20- 21XXXXX876 ÀlSáXi No 30 0 No No 91478
PRE20- 21XXXXX227 SeSáXi No 30 0 No No 91478
PRE20- 21XXXXX206 DaLóHi No No 30 0 No No 96703
PRE20- 21XXXXX623 MaLaSa No No 30 0 No No 97918
PRE20- 21XXXXX022 IaViPe No No 30 0 No No 98890

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX662

GeDeSe No No 30 0 No No 100721
PRE20- 21XXXXX228 FaAbel No No 30 0 No No 105322
PRE20- 21XXXXX508 JeSi No No 30 0 No No 105729
PRE20- 21XXXXX407 XèToCa No No 30 0 No No 107451
PRE20- 21XXXXX028 JiCh No No 30 0 No No 112178
PRE20- 21XXXXX894 SaArVa No No 30 0 No No 123846
PRE20- 21XXXXX288 JuGuRe No No 30 0 No No 126977
PRE20- 21XXXXX374 ShGy No No 30 0 No No 145663
PRE20- 21XXXXX524 MaNoTr No No 30 0 No No 6762
PRE20- 21XXXXX335 HuLi No No 30 0 No No 8870
PRE20- 21XXXXX464 NiJaPa No No 30 0 No No 13038
PRE20- 21XXXXX050 PrIk No No 30 0 No No 24011
PRE20- 21XXXXX915 DielOu No No 30 0 No No 24059
PRE20- 21XXXXX760 AdRuTe No No 30 0 No No 25211
PRE20- 21XXXXX277 CaRoSá No No No 70 0 No No 51865
PRE20- 21XXXXX091 JaHeAl No No No 70 0 No No 86687
PRE20- 21XXXXX982 AdBuCa No No No 70 0 No No 120553
PRE20- 21XXXXX773 DaPuEs No No No 70 0 No No 135118
PRE20- 21XXXXX776 YaAh No No No 30 15 No No 49107
PRE20- 21XXXXX597 ViKy No No No 30 15 No No 109284
PRE20- 21XXXXX180 MaPuCa No No No 30 15 No No 111900
PRE20- 21XXXXX742 MaCaVi No No No 30 0 No No 34988

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX309

JúCaCa No No No 30 0 No No 49206
PRE20- 21XXXXX662 IsSuCa No No No 30 0 No No 49638
PRE20- 21XXXXX377 SaBa No No No 30 0 No No 102622
PRE20- 21XXXXX595 ArFaAn No No No 30 0 No No 150766
PRE20- 21XXXXX403 NoHu No No No 30 0 No 20460

(1)  Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs

 

 

 

 

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 2/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX381

JoMoLl No No No 30 0 No No 63083

(1)  Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs

 

 

 

 

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 3/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX731

MiArMa No No 70 15 No No 32473
PRE20- 21XXXXX254 JoJoPr No No No 30 0 No No 85208
PRE20- 21XXXXX621 GiBaVi No No No 30 0 No No 112610
PRE20- 21XXXXX241 BaEl No No No 30 0 No No 16643

(1)  Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs

 

 

 

 

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 4/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX460

AnRoPa No No No 40 0 No No 72637

 

ESO LOE – Educació secundària obligatòria     – Curs/Règim/Torn: 4/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Ger- mans (1) Simulta- neïtat Ads- cripció Criteris general Criteris compl. Fora termini Penalit- zació duplic. Núm. desem- pat
PRE20-

21XXXXX382

LaBaGa No No No 30 15 No No 2357
PRE20- 21XXXXX106 MaGoSo No No No 30 0 No No 51259
PRE20- 21XXXXX432 GaAlGu No No No 30 0 No No 150923
PRE20- 21XXXXX450 MaGoAr No No No 30 0 No No 12593
PRE20- 21XXXXX951 LaPrMo No No No 0 0 No No 60658

(1) Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>