INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA D’ESO CURS 2020/2021 (alumnat nou)

Termini: del 13 al 17 de juliol de 2020

El procés de matrícula constarà de dues parts:

Primera part: DOCUMENTACIÓ

Cal enviar, abans del 15 de juliol, a l’adreça insjaumecallis@xtec.cat la documentació següent, degudament complimentada i signada:

 • 1 fotografia de l’alumne/a tipus carnet (indicant a l’arxiu: nom, cognoms i curs)
 • Carnet de vacunacions
 • Certificat del Conservatori –de música o dansa– conforme l’alumne/a està matriculat/ada o admès/esa i pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat (si s’escau)
 • Les notes/qualificacions del curs anterior (només per a l’alumnat que es matricula a 2n, 3r, o 4t d’ESO)
 • Imprès amb les dades personals de l’alumne/a i de pare/mare o tutor/a Dades alumnat i pares (1)
 • Imprès d’autorització de sortides ESOfull d’autoritzacions_sortides
 • Imprès d’autorització de la difusió de la imatge/veu de l’alumne/a Autoritzacio_dimatge
 • Imprès d’autorització de l’ús dels serveis i recursos digitals a Internet (emplenar i signar només l’alumnat menor de 14 anys) A253menys14_word
 • Imprès de Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula  (emplenar i signar només l’alumnat major de 14 anys A252mes14_word
 • Carta de compromís educatiu. Carta de compromís educatiu (1)

Cal enviar un únic email amb tota la documentació, indicant clarament a l’assumpte el nom, els cognoms, i el DNI de l’alumne/a.

IMPORTANT: cal que contesteu els formularis següents:

1) CONVALIDACIÓ I/O RELIGIÓ   ENLLAÇ

2) CONNECTIVITAT   ENLLAÇ

* Rebreu informació de les optatives més endavant 

Segona part:

Un cop rebuda i revisada la documentació, rebreu un correu electrònic amb les instruccions instruccions per l’abonament de l’import que inclou: part del lloguer de pavellons, piscines, taquilles etc. per a activitats esportives, la quota per material i la quota de l’AMPA. Aquest abonament s’haurà de realitzar abans del 17 de juliol.

BEQUES

Informació sobre les beques per a llibres i/o activitats que concedeix el Consell Comarcal d’Osona curs 2020-2021:

Per calcular el llindar econòmic i saber si es té dret o no a sol·licitar beca, cal fer la suma dels imports de cada membre de la unitat familiar:

 • Primer adult (sustentadors principals): 981,40€
 • Segon adult (sustentadors principals): 490,80€
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals –germans/es-:  745,38€
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 294,45€.

El resultat del càlcul de la suma NO ha de superar l’import net dels ingressos de la unitat familiar.

Cal presentar el document de la sol.licitud juntament amb fotos del DNI o NIE de totala família al correu electròinic següent immatorras@callisvic.cat

DOCUMENT DE SOL·LICITUD model_4_sollicitud_alumnat nou

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>