Càrrecs AMPA

MEMBRES AMPA

– President:   Jordi Antentas
– Secretària:   Míriam Foradada
– Tresorer:  Jesús Jiménez Canudas
– Responsable Biblioteca i Atenció Alumnes / Pares / Mares :   Irene Vilaró soler
– Vocals :

Alba Turró
Josep Lluís García
Miquel Oliu
Fàtima Alemany
Josep Llombart

CONSELL ESCOLAR

– Jordi Antentas (Representant de l’AMPA)

– Núria Molist (Representant dels pares)