Càrrecs AMPA

MEMBRES AMPA

– President:   Jordi Antentas
– Secretària:   Míriam Foradada
– Tresorer:  Jesús Jiménez Canudas
– Responsable Biblioteca i Atenció Alumnes / Pares / Mares :   Gina Traveria
– Vocals :

Imma Canal
Josep Lluís García
Ramon Cunill
Fàtima Alemany
Eulàlia Subirà

CONSELL ESCOLAR

– Josep Rifà
– Jesús Jiménez Canudas
– Maika Muñoz
– Jordi Antentas

COMISSIONS

– Taquilles —- Àngels Crosas // Eva Canal // Imma Canal
– Pàgina Web —- Albert Vilà // Soraya Serrano
– Reutilització i Fira Llibres —- Montserrat Pujol // Pep Font // Imma Canal // Àngels Crosas // Soraya Serrano // Fina Rosell // Mia Parés
– Relació amb l’administració —- Josep Lluís García
– Extraescolars, xerrades —- Josep Lluís García