Pla organització inici de curs

[Autorització proves PCR al centre] [Entrades i sortides del centre] [Mesures extraordinàries per evitar la covid19] [Recomanacions generals covid19] [ESO]  [Batxillerat, Cicles Formatius i Cicles Esportius] [Pla d’obertura][Carta famílies en cas de positiu] [Mascareta en educació física]

Informació sobre actes de finals de curs

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

MESURES COVID19

1. QUÈ HA PLANIFICAT L’INSTITUT

     1.1. REDUCCIÓ D’ALUMNAT PER AULA

A l’ESO, s’han fet 5 grups classes (en comptes dels 4 que consten oficials), de manera que baixa la ràtio d’alumnes per grup-classe.

     1.2. ESPAIS
 • Bàsicament les classes sempre tindran lloc a la mateixa aula.
 • Distància de les taules dins de l’aula.
     1.3. GRUPS ESTABLES

Per reduir la barreja d’alumnat de diferents grups classe, en aquells cursos on es creaven grups nous, s’han agrupat per matèries de tria optativa.

     1.4. ENTRADES I SORTIDES PER LLOCS I HORES DIFERENTS

L’alumnat d’ESO entra i surt una mica més tard que els de Batxillerat i Cicles..

ENTRADA SORTIDA PORTA ESCALA BAIXADA PATI PUJADA PATI ZONA ESCALA LAVABOS
1r

ESO

8:30h 14:55h Pere Galès 3 11:25h 11:55h Esquerra 2 Planta baixa
2n ESO 8:30h 14:55h Pere Galès 2 11:25h 11:55h Esquerra 2 Planta baixa
3r 

ESO

8:30h 14:55h Principal 1 11:25h 11:55h Dreta 1 Vestidors del gimnàs
4t 

ESO

8:20h 14:50h Principal 1 11:20h 11:50h Dreta 1 Vestidors del gimnàs
BAT  8:20h 14:50h Pere Galès 3 11:20h 11:50h Fora del centre 3 Planta baixa
CICLES 8:20h 14:50h Principal 2 11:20h 11:50h Fora del centre 3 Planta baixa
CICLES

(GAD 1 i 2, APD2)

8:20h 13:50h Principal 2 11:20h 11:50h Fora del centre 3 Planta baixa
     1.5. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE
 • NO poden anar al centre:
  • Els adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19.
  • Les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos i que es troben en alguna de les situacions següents: 
   • Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu). 
   • Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 
   • Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 
   • Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 
 • que poden anar al centre:
  • Els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.
     1.6. GESTIÓ DELS CASOS

Si algú del centre comença a presentar símptomes compatibles amb la COVID, el protocol serà el següent:

 1. Portar l’alumne/a a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat;
 2. Contactar amb el director o la directora del centre educatiu;
 3. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a la persona que l’acompanya.
 4. Si no es pot posar una mascareta quirúrgica cal que  la persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) es protegeixi amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús;
 5. Si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se…) cal trucar al 061.

A continuació, el director o directora del centre educatiu durà a terme les actuacions següents: 

 1. Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 
 2. Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

        1.7. PROTOCOL EN CASOS DE POSITIU AL GRUP ESTABLE

En cas de la detecció d’un cas positiu al grup estable:

Alumnes amb pauta completa de vacunació (+14 dies des d’última vacuna) o

que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos:

Alumnes sense vacuna o 

amb pauta incompleta de vacunació: 

– S’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. 

– La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.

– NO han de fer quarantena. 

– Si el resultat de la prova és positiu, SÍ que han de fer l’aïllament domiciliari i seguir les indicacions del Departament de Salut.

– L’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR). 

– SÍ que han de fer quarantena de 10 dies, tot i que el resultat sigui negatiu. 

– Si el resultat és positiu, han de fer aïllament domiciliari i seguir les indicacions del Departament de Salut.

     1.8. MESURES SANITÀRIES
 • Presa de temperatura aleatòriament a l’entrada. 
 • Neteja de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic.
 • Ventilació de la classe: mentre faci bon temps les finestres sempre estaran obertes i quan faci fred es ventilaran entre canvi de classe.

2. QUÈ DEMANEM A L’ALUMNAT 

     2.1. ÚS DE MASCARETA OBLIGATÒRIA

Cal portar-la ben posada SEMPRE i portar una bosseta amb una de recanvi. No es podrà entrar al centre sense mascareta. Quan s’hagi de llençar es farà en els contenidors previstos del vestíbul o s’emportarà a casa dins una bossa.

     2.2. GEL HIDROALCOHÒLIC

Cal portar-ne un SEMPRE dins la motxilla. El professorat els farà rentar les mans sempre que sigui necessari. Cal que agafin l’hàbit de netejar les mans abans i després d’esmorzar. 

     2.3. MATERIAL D’ÚS PERSONAL

És preferible que cadascú porti el seu material. 

 • Cadascú ha de portar els seus bolígrafs, llibres i llibretes, ordinador…
 • L’ordinador és un material de treball bàsic i cal assegurar que es porta carregat (o bé cal portar el carregador) perquè en les classe en què es treballa amb ordinador i no el porti, no li’n podrem deixar cap.
 • L’esmorzar (a poder ser amb embolcall sostenible) i l’ampolla d’aigua no es poden compartir. Les fonts del pati estaran tancades.
     2.4. NO ASSISTIR AL CENTRE quan es té febre, tos, esternuts, nàusees…
     2.5. COMPLIMENT MÀXIM DE LES NORMES

El centre serà molt estricte amb aquest tema. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes es considerarà una falta greu i tindrà la sanció oportuna.

 • No es podrà sortir al passadís durant les hores de classe.
 • Seure sempre al mateix lloc (no canviar de taula).
 • Cal evitar les aglomeracions a la porta d’entrada de la classe. Hauran de fer filera.
 • Respectar la distància social amb els companys i companyes i el professorat. 
 • Cal ser puntual a l’entrada i passar pels itineraris indicats.
 • Respectar l’espai assignat a l’hora d’esbarjo.

3. QUÈ DEMANEM A LES FAMÍLIES

     3.1. ESTAR AL DIA DE LES INFORMACIONS DEL CENTRE
 • És necessari tenir activada l’App TokApp al seu telèfon mòbil. Per aquesta aplicació rebran notícies del centre, a més de rebre setmanalment informacions referents al seu fill/a: observacions, assistència, control de deures, notes trimestrals…. És la forma més ràpida de comunicació amb les famílies, sobretot en cas d’informacions urgents com poden ser el confinament d’un grup classe si es donés el cas.
     3.2. REUNIONS
 • Les reunions amb tutor/a, professorat o equip directiu seran preferentment telefòniques (o per vídeoconferència). En el cas que sigui imprescindible la presencialitat cal demanar cita prèvia. No s’atendrà a ningú que vingui al centre de forma improvisada.
 • Les reunions de grup amb el tutor/a es faran per vídeoconferència. Ja els anunciarem dia, hora i enllaç de participació.
     3.3. COMPLICITAT I SINTONIA

Per tal d’intentar poder fer un bon curs presencial és imprescindible cuidar totes les mesures que recomana el Departament d’Ensenyament i és de vital importància que l’alumnat n’estigui assabentat i les compleixi. 

 • Els demanem que parlin d’aquest tema a casa i comprovin que el seu fill/a porta la mascareta, el gel, tot el material necessari…i entén els motius.
 • Que no vingui al centre si no es troba bé, té febre, té tos, estornuda, té nàusees… És preferible deixar de venir dos o tres dies que no pas haver de confinar grups durant períodes més llargs.
 • Tampoc ha de venir si ha estat en contacte amb alguna persona que ha donat positiu en Covid.
 • En cas que l’alumne es trobi malament quan ja està al centre els trucarem per a que el vinguin a buscar i els demanem que sigui el més aviat possible per evitar-li el malestar d’estar sol/a molta estona a l’espai que haurem habilitat.

LLICÈNCIES DIGITALS

Ja poden comprar les llicències digitals d’algunes de les matèries que surten especificades en el Llistat de Llibres de Text curs 2021-2022.

Cal revisar el nivell abans d’efectuar la compra i posar correctament el nom de l’alumnat.

https://tpv.iesjaume1.cat/activitats/llistat/3

INICI DE CURS

DIA DE PRESENTACIÓ: DILLUNS 13 DE SETEMBRE DE 2021

Entrada per la porta principal (davant del Poliesportiu)

Sortida per la porta petita (davant de l’Ajuntament)

Només cal portar bolígraf. Aproximadament estaran al centre una hora i mitja.

8:30h 1r BATXILLERAT, Cicles GMi GS i Ensenyaments Esportius
9:00h 2n BATXILLERAT
9:30h 1r ESO
10:30h 2n ESO i BAT 3×2
11:30h 3r ESO
12:30h 4t ESO

COMENÇAMENT DE LES CLASSES: DIMARTS 14 DE SETEMBRE DE 2021

1r ESO: estoig i ordinador durant els 2 primers dies i a partir de dijous tot el material.

Resta d’alumnat: caldrà portar tot el material necessari (estoig, llibres, llibretes…) i l’ordinador.