Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari de matriculació

Estudi Dates
Educació Secundària Obligatòria del 13 al 17 de juliol
Batxillerat del 8 al 14 de juliol

del 7 al 10 de setembre 

Cicles formatius de grau mitjà de l’1 al 7 de setembre
Cicles formatius de grau superior de l’1 al 7 de setembre
Ensenyaments esportius de 27 al 31 d’agost 

Calendari de preinscripció (Finalitzats)

Estudi Dates
Educació Secundària Obligatòria

Del 13 al 22 de maig en modalitat telemàtica

Batxillerat del 27 de maig al 3 de juny només telemàticament
Cicles formatius de grau mitjà del 2 al 8 de juny només telemàticament
Cicles formatius de grau superior del 10 al 17 de juny només telemàticament
Ensenyaments esportius del 2 al 17 de juny només telemàticament