Preinscripció Batxillerat

[Llistes d’assignació] [Llistes d’espera] [Oferta inicial] [Portes obertes virtuals] [Informació general] [Batxillerat al nostre centre] [Dossier de portes obertes de batxillerat]

Període de preinscripció: del 27 de maig al 3 de juny només per via telemàtica

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 15 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 16 al 18 de juny

Publicació de llistes definitives: 22 de juny

Sorteig: 23 de juny

Publicació de llistes ordenades definitives: 26 de juny

Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera: 7 de juliol

Període de matrícula ordinària: del 8 al 14 de juliol

Període de matrícula extraordinària: del 7 al 10 de setembre.

 

Tramitació de la preinscripció

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic o idCAT mòbil) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Heu d’enviar còpia del resguard a l’adreça gestio@iesjaume1.cat

[Accés al formulari de preinscripció]

Barem preinscripció Batxillerat ARTS

1r lloc

Preferència absoluta

(Criteri específic)

Esportistes d’alt nivell o que formen part del pla de tecnificació del programa ARC degudament acreditats
2n lloc

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballen – 40 punts

b) Proximitat de domicili habitual només UNA de les següents puntuacions:

b1) Domicili habitual a l’àrea de proximitat dels Serveis Territorials de Tarragona (Baix Penedès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, i Tarragonès) – 30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a l’àrea de proximitat – 20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 10 punts

d) Discapacitat del pare, mare o germans igual o superior al 33% – 10 punts

e) Expedient acadèmic: Qualificació mitjana ESO o mitjana fins 3r ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

Família nombrosa o monoparental – 15 punts

Barem preinscripció Batxillerat NO Arts (Humanitat i ciències socials – Ciències i tecnologia)

1r lloc

Preferència absoluta

(Criteri específic)

Esportistes d’alt nivell o que formen part del pla de tecnificació del programa ARC degudament acreditats
2n lloc

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballen – 40 punts

b) Proximitat de domicili habitual només UNA de les següents puntuacions:

b1) Domicili habitual a Salou 30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares Salou20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 10 punts

d) Discapacitat del parem, mare o germans igual o superior al 33% – 10 punts

e) Expedient acadèmic: Qualificació mitjana ESO o mitjana fins 3r ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

 Família nombrosa o monoparental – 15 punts