Instal·lacions

L’institut compta amb 19 aules ordinàries equipades amb projectors i pissarres digitals interactives, juntament amb pissarres de guix.

Tot l’institut està equipat amb connexió a Internet mitjançant cable de xarxa i Wifi.

A més, hi tenim les següents aules específiques:

 • Biblioteca.
 • Aula de visual i pàstica.
 • 3 tallers de tecnologia.
 • Aula de música.
 • 3 laboratoris (científic, de biologia/geologia, de física/química).
 • 3 aules d’informàtica.
 • Aula de projectes (Aula Ítaca)
 • Sala d’actes.
 • Departaments didàctics.
 • Gimnàs.
 • Patí (3 taules de ping-pong, 2 pistes de bàsquet, 2 pistes de futbol, 1 pista de voleibol).
 • Hort escolar.