Nous Alumnes

 

 

L’Institut Infanta Isabel d’Aragó és un centre públic de secundària que es caracteritza per una oferta formativa de llarga tradició pedagògica, centrada en l’assoliment dels objectius finals de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

 

L’Institut participa amb diversos projectes relacionats amb les TIC i l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany) i disposa de serveis de suport per a l’alumnat.

Clicant sobre aquesta imatge podreu consultar els fulls informatius que lliurem a les jornades de portes obertes.