Projecte de Reutilització de llibres de text i lectures

El curs vinent l’AMPA, conjuntament amb la direcció de l’Institut, i amb l’aprovació del Consell Escolar,
continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text i lectures, que gestionarà l’empresa Iddink.

CARTA INFORMATIVA