Contractació del servei de neteja per l’any 2018

Contractació del servei de neteja per l’any 2018

Contractació del servei de neteja per l’any 2018

Donat que a 31 de desembre de 2017 finalitza el servei de neteja que es té contractat actualment a l’INS Hug Roger III, s’inicia un procediment obert simplificat per a un nou contracte, per període d’un any, per a la realització de les tasques de neteja al centre.
El termini per presentar les propostes (sobres A, B i C) és el dia dilluns  4 de desembre de 2017 amb les condicions establertes als plecs de condicions.

Als següents vincles podeu descarregar els plecs de condicions:

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

Actualització 20 de desembre de 2017

Un cop realitzada l’obertura de les ofertes econòmiques, i sol·licitada i recollida la informació requerida a l’empresa adjudicada, s’ha elaborat la resolució d’adjudicació, de la qual publiquem una còpia.

Resolució d’adjudicació

Així mateix es publica l’acta de l’informe tècnic i el quadre de puntuacions.

Informe tècnic i quadre de puntuacions