Contractació del servei de neteja per l’any 2017

Contractació del servei de neteja per l’any 2017

Donat que a 31 de desembre de 2016 finalitza el servei de neteja que es té contractat actualment a l’INS Hug Roger III, s’inicia un procediment obert simplificat per a un nou contracte, per període d’un any, per a la realització de les tasques de neteja al centre.
El termini per presentar les propostes (sobres A, B i C) és el dia dijous 17 de novembre de 2016 amb les condicions establertes als plecs de condicions.

Als següents vincles podeu descarregar els plecs de condicions:

Plec de condicions tècniques

Plec de condicions administratives

S’informa que el proper dimecres, dia 30 de novembre, a les 16:30 hores, es procedirà a l’obertura dels “sobres C” amb l’oferta econòmica de les diferents empreses presentades.

En cas de voler assistir, preguem confirmació prèvia al correu c5006291@xtec.cat o al telèfon 973620888, i parlar amb Santiago Flavián, el Secretari. És important que confirmeu per informar-vos en cas que hagi alguna modificació de la convocatòria.

Moltes gràcies.

 

Actualització 19 de desembre de 2016

Un cop realitzada l’obertura de les ofertes econòmiques, i sol·licitada i recollida la informació requerida a l’empresa adjudicada, s’ha elaborat la resolució d’adjudicació, de la qual publiquem una còpia.

Resolució d’adjudicació

Així mateix es publica l’acta de l’informe tècnic i el quadre de puntuacions.

Informe tècnic

Quadre de puntuacions