CFGS Tècnic/a superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques