LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ

Hem iniciat el Procediment Obert per a l’Adjudicació del servei de Neteja de l’Institut Guillem de Berguedà per a l’any 2018.

A continuació adjuntem el plec de Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de Neteja i el quadre de característiques del contracte de serveis que s´ha d’adjudicar mitjançant un Procediment Obert simplificat, el calendari del procediment i la resolució d’inici i d’aprovació d’un expedient de contracció del servei de neteja.
Ferran Camprubí CLaret
Director de l’Institut Guillem de Berguedà

Documents: