GEP

L’Institut Guillem de Berguedà s’ha incorporat, aquest curs, al GEP, Grup d’Experimentació del Plurilingüisme. El centre ja fa temps que intenta potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres, tant l’Anglès com el Francès, com a eines pel creixement i preparació dels nostres alumnes. Volem fer un pas més i que els alumnes s’adonin de la utilitat i necessitat de saber utilitzar amb normalitat diverses llengües per comunicar-nos amb el nostre entorn, tan el més proper com amb d’altres que tenim més lluny però que seran necessaris tant per les feines o els moments d’oci que tindran els nostres alumnes quan siguin adults.

Els centres que formem part d’aquest grup treballem en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Les accions que portem a terme al llarg del curs 2017-2018 són, entre d’altres, les següents:

– Les classes d’Educació Física de 3r i 4t d’ESO i 1r de BAT es fan en anglès.
– S’introdueix l’anglès en els informes de pràctiques de Ciències Naturals
– S’introdueix l’anglès en les classes de tecnologia a 1r i 4t d’ESO
– Es faran visible les 4 llengües que treballem al centre (Català, Castellà, Anglès i Francès) en espais comuns de l’Institut.
– El treball de síntesi de 3r d’ESO es farà amb anglès.

A través d’aquest apartat de la nostra pàgina web, anirem mostrant les diverses accions que anem realitzant.