GEP

L’Institut Guillem de Berguedà va començar el curs 17-18 el programa GEP, Grup d’Experimentació del Plurilingüisme. El centre ja fa temps que intenta potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres, tant l’Anglès com el Francès, com a eines pel creixement i preparació dels nostres alumnes. Volem fer un pas més i que els alumnes s’adonin de la utilitat i necessitat de saber utilitzar amb normalitat diverses llengües per comunicar-nos amb el nostre entorn, tan el més proper com amb d’altres que tenim més lluny però que seran necessaris tant per les feines o els moments d’oci que tindran els nostres alumnes quan siguin adults.

Els centres que formem part d’aquest grup treballem en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Les accions que portem a terme al llarg del curs 2019-2020 són, entre d’altres, les següents:

– Les classes d’Educació Física de 3r i 4t d’ESO i 1r de BAT es fan en anglès.

– S’introdueix l’anglès en els informes de pràctiques de Ciències Naturals

– Dues unitats didàctiques de visual i plàstica de 1r d’ESO es desenvolupen en anglès.

– A cultura i valors ètics a 2n ESO durant un trimestre es treballen els drets dels infants amb metodologia AICLE.

– Es faran visible les 4 llengües que treballem al centre (Català, Castellà, Anglès i Francès) en espais comuns de l’Institut.

 

A través d’aquest apartat de la nostra pàgina web, anirem mostrant les diverses accions que anem realitzant.