Xerrada a l’Agència del Desenvolupament per homologació d’estudis

L’Alba Juez i el Miquel Sabata han fet una xerrada a les alumnes de l’Agència del Desenvolupament que estan cursant el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària de persones dependents en institucions socials. Les explicacions han sigut perquè coneguin les possibilitats de matriculació que tenen a l’institut si volen acabar mòduls relacionats amb el CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència o bé si volen fer el cicle formatiu sencer. També les han informat sobre els tràmits que han de fer si necessiten homologar els títols oficials que tenen dels seus països d’origen.