Tags & Memes

“During these weeks of lockdown students have been doing their tasks and sending them online. The students of 3r of ESO were asked to create a meme using one of the structures studied this year, the question tag.  The result was hilarious. Here you have a… Llegeix més»

Calendari final de curs ESO

Per decisió del Departament d’Educació i amb motiu del confinament aquest curs no podrem fer el Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d’ES0) o Projecte de Recerca (4t ESO) que teníem programat per final de curs.
Hem hagut de modificar el calendari una mica per tal d’adaptar-nos a la nova situació i ha quedat de la següent manera:
9 de juny: últim dia d’activitats avaluables.
Del 10 al 19 de juny: activitats lectives no avaluables
10 i 11 de juny: el professorat es reuneix per fer les avaluacions finals
12 de juny: entrevista personal (virtual) amb el/la tutor/a orientador/a per comunicar el resultat de l’avaluació i informar de les matèries que ha de recuperar, si és el cas.
Del 15 al 19 de juny: activitats de recuperació per a aquells alumnes que tinguin alguna matèria suspesa en l’avaluació final.
23 de juny: avaluació extraordinària
25 de juny: lliurament dels butlletins de notes via mail (tant de l’avaluació ordinària com de l’extraordinària, si és el cas)