INFORMACIÓ SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL CURS 2019-2020 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Introducció
Les diferents convocatòries de proves estableixen els procediments administratius a seguir per a la inscripció, la presentació de documentació, la publicació de llistes d’admesos i exclosos i de qualificacions i de presentació de reclamacions i de recursos d’alçada.
En el context social actual, degut a l’emergència… Llegeix més»