Serveis digitals

L’Institut Gallecs disposa d’un Entorn Virtual d’Ensenyament-Aprenentatge (EVEA) on l’alumnat pot accedir als recursos i activitats de les diverses matèries i assignatures de totes les etapes educatives que s’imparteixen al centre.